GÉPTECHNIKA KFT
 
GÉPTECHNIKA KFT :: Szolgáltatások

Talajvízszint süllyesztés

Talajvízszint süllyesztés:

A talajvízszint-süllyesztés alapvetően abban külöbözik a nyíltvíz-tartástól, hogy olyan berendezéseket telepítünk az építéshelyre, amelyek működésével már a földkiemelés megkezdése előtt megkezdhetjük a víz eltávolítását a talajból.

A talajvízszint-süllyesztés célravezető módszereit és eszközeita a feladat konkrét körülményei lényegesen befolyásolják.

A vízszintsüllyesztés eszközei a különböző kialakítású és működési elvű szivárgó kutak, árkok. A víztelenítendő réteg alatti vízzáró rétegig mélyített kutakat teljes kútnak (ároknak), a nem vízzáró rétegig mélyített kutakat lebegő kútnak nevezzük.

A szivárgó kutak elrendezését a víztelenítendő tér nagysága, az elérendő süllyesztés nagysága és az alkalmazott szivárgú hatósugara határozza meg. Az utóbbi elsősorban a talaj szivárgási tényezőjitől, az pedig a talaj szemcseeloszlásától függ. Kis területű munkatereknél eredményes lehet a munkatér köré telepített víztelenítő árok vagy kútrendszer, ami azzal az előnnyel jár, hogy a munkavégzést nem zavarja a víztelenítő rendszer. Nagy alapterület esetén a munkatéren kívül telepített rendszer gyakran nem elegendően hatékony, vagy arra kényszerülünk, hogy a munkatéren belül is kutakat telepítsünk.

Vákuum-kutas talajvízszint süllyesztés

Vákuum kutas talajvízszint süllyesztés, amikor légritka tér (vákuum) előállításával a felszíni, légköri nyomáshoz képest alacsonyabb nyomásértéket állítunk elő. Ez az érték a légköri nyomás max. 10 m-es szintkülönbségnek megfelelő nyomás (elméleti érték).

A vákuum kutas talajvízszint-süllyesztést a kötöttebb, kis szivárgási tényezőjű talajokban alkamazhatjuk, ahol a tapasztalatok szerint a szokványos víztelenítési feladatoknál mintegy ötszörös hatásfok növekedés érhető el a gravitációs talajvízszint-süllyesztéshez képest. A vákuum kutas eljárás hátránya, hogy lényegesen költségesebb berendezéseket igényel, mint a gravitációs talajvízszint-süllyesztés, előnye viszont a nagyobb hatákonyságon túl, hogy alkalmazásakor a légnyomás földfal-stabilizáló hatása is érvényesül.

Pont-kutas talajvízszint süllyesztés

A pont kutas talajvízszint süllyesztés gépészeti felépítése szinte megegyezik a vákuum kutas rendszerűvel. Nagyobb szemcseszerkezetű (durva homok, kavicsos homok) talajszerkezet esetén alkalmazandó, ahol a szivárási tényező(k) magasabb, mint a vákuum kutas víztelenítés talajszerkezeténél. Ebből fakadóan különbség elsősorban az átemelt vízmennyiség nagyságában van.

Nyíltvíz-tartás

A munkagödör nyíltvíz-tartással történő víztelenítését úgy végzik, hogy a talaj kiemelésének όtemét követve lehetőséget adnak arra, hogy a kiemelendő földből a talajvíz a mindenkori munkaszint alá mélyített árokrendszerbe szivárogva távozzék. A nyíltvíz-tartás kötött és közepesen kötött talajrétegződésű összletek esetén alkalmazható, ahol a rétegek közt nem fordul elő hidraulikus talajtörésre fokozottan hajlamos réteg. A mélyépítési mérnöki feladok során célszerű a műszaki lehetőségek határáig a nyíltvíz-tartásra törekedni, mert ez a módszer igényli a legkisebb ráfordítást.

A nyíltvíz-tartás során a talajvíz szint feletti 30-50 cm-es szintig száraz földmunkával emelik ki a talajt, majd a munkaszintről a talajjellemzőknek megfelelő elrendezésű és kialakítású (mélységű, keresztmetszetű) árkokból és zsompokból kialakuló szivárgó rendszert mélyítenek le, amelyből az összegyűlt vizet folyamatosan kiszivattyúzzák. A további földkiemelés ütemét végsősoron a szivárgó rendszer működésének hatékonysága határozza meg.

A nyíltvíz-tartás alkalmazásának elsősorban az ún. hidraulikus talajtörés veszélye szab határt, amikor is a talajban áramló víz hatására a talaj vázszerkezete megbomlik, teherbíró képessége, belső súrlódási szöge megszűnik. Ilyen törésre leginkább az egyszemcsés homokliszt-rétegek (folyóshomok, 'fosóhomok') hajlamosak. A folyóshomok-betöréses hidraulikus talajtörés súlyos, akár halálos építési balesetek okozója lehet. Ugyancsak határt jelent olyan talajréteg elérése, amelynek vízszállító képessége meghaladja a rendelkezésre álló szivattyú-kapacitást. Erre leginkább olyankor kerülhet sor, ha a földkiemelés ún. feszített víztükrű talajvíz-szinthez érkezik.

talajvízszint süllyesztő berendezések gyártása

Cégünk az alapítástól kezdve foglalkozik talajvízsint süllyesztő berendezések gyártásával. így részint saját szükségleteinkre gyártunk, de számos hazai cégnek is szállítottunk saját fejlesztésű gépeket, gépházakat. Ezen tevékenységünk során törekszünk az ügyfeleink elvárásainak megfelelni a legkorszerűbb technológiával.

© GÉPTECHNIKA KFT minden jog fenntartva - 2017